fredag 4 september 2020

Byte av deltagare

En avanmälan med en ny deltagare från kön.

Martin Bengtsson har lämnat sin plats till John Hansson, båda i Smaragd.

Anmälningslistan är ändrad.

Inga kommentarer: