Banbeskrivningar

Lördag Banalternativ 1. 28 NM.Lördag Banalternativ 2. 28 NM
Lördag Banalternativ 3.
Söndag Banalternativ 1. 17 NMSöndag Banalternativ 2. 17 NM