Inbjudan 2021
Inbjudan Öckerö Shorthanded Race 2021

Tävling:        Distanskappsegling för kölbåtar och med endast två besättningsmän
Öckerö Shorthanded Race (ÖSR) seglas efter:
SRS enligt SRS-tabell 2021
SRS med 2 i besättningen och båtar där normalbesättningen är fler än 2.

Datum:         2021-09-18 – 2021-09-19

Arrangör:    XSS, De Tio Öarnas Segelsällskap


1.              Regler

1.1       Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de är definierade i
Kappseglingsreglerna 2021/2024 (KSR) och med appendix S. SRS-handikappsystem samt Redskapsreglerna 2021/2024.

1.3       Tävlingen är öppen för följande SRS-klasser:
            Enskrovsbåtar med ett SRS-tal, SRSv alt SRSs-tal.
            Startgrupper kommer att meddelas senast vid registreringen.

1.4       En båt med ett alternativt SRS/SRSv/SRSs-tal i SRS-tabellen, SRS-,  SRSv- eller SRSs-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.
            Detta ska anmälas genom mail till osr@xss.se senast 2019-09-01

1.7       I varje båt skall 2 personer finnas. Undantag från denna regel gäller om av       
            tävlingsledningen godkänd journalist/fotograf finns med. Denne får dock inte medverka i   framförandet eller på annat sätt vara behjälplig ombord.
Obs i varje båt måste minst 2 personer finnas ombord förutom ev. journalist/fotograf.

1.8       Rekommenderad säkerhetsnivå är i enlighet med “ISAF Offshore Special Regulations   
            2010/2011, Category 4 Monohulls/Multihulls. Dock är det ett minimikrav att möta kraven i
säkerhetsföreskriften på bilaga 1.

1.9       Elektronisk utrustning för navigation och kommunikation får användas även om en klassbåts 
            klass regler förbjuder sådan.

1.10     Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.
1.11     Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.12     En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. . En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.
            KSR 40.1 gäller.

2.              Villkor för att delta

2.1       Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin
            nationella myndighet tex. SSF. 


2.2       Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.                    

2.3       Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den
            arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon
            råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4       Deltagande båt skall vara däckad och utrustad för kustnära havssegling.

2.5       Minst rekommenderad säkerhetsutrustning enligt bilaga 1 skall finnas med ombord.

3.              Anmälan

3.1       Anmälan öppnar 2021-04-01 kl 8.00. Anmälan ska göras senast 2021-09-12 till Simplesignup.
Efteranmälan kan göras tom 2021-09-18 kl 8.30 till en förhöjd avgift (1600 kr). Båtar anmälda efter 2021-09-01 får enbart anmäla sig med undanvindsegel.
3.2       Anmälningsavgiften är För seglingen 10 kr/ båt och för middag mm 1290 kr per båt, Dvs totalt 1300 kr/båt I anmälningsavgiften ingår även:

            Trerätters middag/buffé, lördagkväll på Restaurang Seaside, Björkö för 2 personer, exkl. dryck (Obs uppge ev. allergier i anmälan)
             Fri hamnplats i Björkö Hamn lörd-sön
             Fri hamnplats i Öckerö Hamn fred-lörd. 

Anmälningsavgiften betalas genom Simple sign up. Länk finns på bloggen from 2021-04-01 kl 8.00.
Anmälan är bindande. Återbetalning av anmälningsavgift sker inte. Plats kan inte överlåtas utan godkännande av Tävlingsledningen.

3.3       MAX deltagarantal är 55 båtar. Om racet blir fullbokat kommer en väntelista att upprättas.

3.4       För frågor och information kontakta tävlingsexpeditionen på mail: osr@xss.se

4.              Registrering och besiktningskontroll

4.1       Registrering kan göras vid Tävlingsexpeditionen (Öckerö hamnkontor) som är öppen:
fredag 17/9-2021 mellan kl 19-21.
Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Öckerö Hamn (vid hamnkontoret) senast 2021-09-18 kl 08.30.
            Registrering på fredagen är att föredra då det underlättar för tävlingsledningen att administrera registreringarna.

4.2       Seglingens genomförs i enlighet med SRS-handikappssystem. Om en båt avviker från reglerna för en standardbåt eller en klassbåt, så skall denna båt presentera en kopia på ett giltigt mätbrev för tävlingsledningen.
Ansökan görs på www.svensksegling.se .
Om giltigt mätbrev inte kan uppvisas diskvalificeras båten enligt KSR 78.2 (Gäller ej båtar som seglar med standard SRS sk. tabellbåtar)

5.              Seglingsföreskrifter
                     
5.1       Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. Preliminära seglingsföreskrifter kommer att finnas på http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/.
            Dessa kan komma att ändras fram till kappseglingsdagen.

6.              Tidsprogram

6.1       2 kappseglingar är planerade, en på lördag och en på söndag.

6.2       Registreringen öppen Fredag 2021-09-17 kl. 19-21. Mingel och grillkväll i Öckerö Hamn. XSS tänder grillar och bjuder på korv och dricka.

Program Dag 1.
                       7.30-8.30                               Registrering (Öckerö hamn)
                        8.45                                      Skepparmöte (Öckerö hamn)
                        9.50                                      Tid för första varningssignal
            10.00                                    Första start
                        19.30                                    Regattamiddag, Seaside Björkö.
                     
Program Dag 2. 
                         9.15                                     Skepparmöte (Björkö hamn)
            9.50                                     Tid för första varningssignal
            10.00                                   Första start
            17.00                                   Målet stänger

            Prisutdelning i Öckerö hamn. (vid tävlingsexpeditionen).
            Prisutdelning beräknas ske snarast efter sista båts målgång och när ev. protestförhandlingar är slutförda.
           

7.                Information

7.1       Information om tävlingen kommer löpande att uppdateras på vår hemsida

8.              Kappseglingsområde

8.1       Kappseglingarna genomförs i farvattnen mellan trubaduren i söder och Marstrand i norr.
           
9.              Banan

9.1       OBS! Andra banor kan bli aktuella och kommer läggas upp denna blogg.

            Flera banalternativ med distansbanor finns för vardera seglingsdag.  Utöver dessa banor kan tävlingsledningen meddela en annan bana. Denna bana meddelas i så fall senast vid skepparmötet respektive dag.
Vilken av banorna som gäller meddelas på skepparmötet respektive dag.
Banskisser, se http://ockeroshorthandedrace.blogspot.se/. Eller via www.xss.se och klicka vidare till Öckerö Shorthanded Race.
Lördagens bana beräknas vara ca 28 NM och söndagens ca 17 NM. Vi prognos om lite vind kan en avkortad bana bli aktuell. Detta meddelas i så fall på rorsmansmötet.
Rundningspunkter (observera att banorna kan komma att seglas omvänt (moturs) håll. Vid moturs bana flyttas starten på lördagen till Öckerö hamn istället för Hönö Heden så att starten inte sker framför färjeleden ):

Lördag alt 1.
Start utanför Hönö Heden
O Buskär                                                                                 N 57.38.307 E 11.40.974
S Trubaduren                                                                           N 57.35.684  E 11.37.967
V Vinga Västra angöring                                                         N 57.38.866  E 11.33.370
V St Pölsan                                                                              N 57.46.497  E 11.31.377
N Sydprick söder om Sälö                                                       N 57.48.756  E 11.37.582
Mål utanför Björkö Hamn

Lördag alt 2.
Start utanför Hönö Heden
V Rossbådan                                                                           N 57.40.869  E 11.40.874
O Rödskär, Ostprick                                                               N 57.40.973  E 11.42.460
O Gallskärsbådan (grön prick)                                               N 57.45.644  E 11.42.914
N Grön prick Norr Brandholmen                                            N 57.52.003  E 11.38.617
N. Ängholmen
(sundet mellan Långö-Högö skall passeras)
N Högö
Mål utanför Björkö hamn

Lördag alt 3.
Start utanför Hönö Heden
SB rundning Movholmen                                                       N 57.46.314 E 11.38.58
BB rundning Ostindiebådarna                                                N 57.46.258 E 11.45.28
SB rundning Grön prick N Rammen                                      N 57.47.421 E 11.38.24
BB rundning Grön prick Norr Brandholmen                          N 57.52.003 E 11.38.62
Mål utanför Björkö Hamn


Söndag alt 1.
Start utanför  Björkö hamn
N Stora Oset                                                                            N 57.44.764  E 11.36.575
V Vinga Västra angöring                                                         N 57.38.866  E 11.33.370
S Vitten                                                                                    N 57.38.127  E 11.37.245
S Buskärsbådan                                                                       N 57.38.785  E 11.40.521
Mål utanför Öckerö hamn

Söndag alt 2.
Start utanför Björkö hamn
V Rossbådan                                                                           N 57.40.869  E 11.40.874
O Rödskär, Ostprick                                                               N 57.40.973  E 11.42.460
O Gallskärsbådan (grön prick)                                               N 57.45.644  E 11.42.914
N Grön prick Syd Makrillen                                                   N 57.48.239  E 11.40.705
V Måvholmen
Mål utanför Öckerö hamn
         


10.            Poängberäkning

10.1     Sammanlagd placering gäller för båda seglingarna. Vid lika                             
            poäng räknas lördagens segling högst.
            Enligt KSR 90.3 ändrar inte kappseglings kommite´n resultatet efter 24h efter seglingens          
            avslutande.


11.            Priser

11.1     Priser kommer delas ut till:
Totalvinnaren för båda dagarnas segling (vandringspris)
Total vinnare i respektive startgrupp
Vinnare i lördagen segling (totalt)
Vinnare i söndagens segling (totalt)
Klasspris (båttyp med minst 3 anmälda båtar seglar om klasspris)
            Pris till för var 5:e startande i respektive startgrupp.