söndag 2 februari 2014

Ändring ang Björkö Hamn

Löftet att ligga gratis i Björkö hamn togs tillbaka av Hamnföreningen som nu vill ha 50 kr per båt. Detta regleras på plats.
I Öckerö hamn är man tacksam om man lägger en päng för ev el i brevlådan vid hamnkontoret.

Inga kommentarer: